TP HCM chi xong gói hỗ trợ thất nghiệp cho 95.300 lao động

Thông tin được ông Phan Văn Mến, Giám đốc BHXH TP HCM cho biết tối 18/8. Chưa đầy một tuần sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định sử dụng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ lao động đã nộp hồ sơ, nhưng chưa nhận tiền, thành phố cơ bản hoàn thành chi trả gói hỗ trợ với tỷ lệ 99,8%. Gần 500 người chưa nhận tiền do chờ rà soát thông tin, tránh chi trùng.


Người lao động làm thủ tục nhận trợ cấp một lần tại BHXH quận 12. Ảnh: Lê Tuyết

Người lao động làm thủ tục nhận trợ cấp một lần tại BHXH quận 12. Ảnh: Lê Tuyết

Số người được nhận tiền hỗ trợ thuộc hơn 1.800 doanh nghiệp. Trong đó, hơn 71.600 lao động làm việc, các trường hợp còn lại đã nghỉ việc từ năm 2020 nhưng còn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Cả nước có hơn 414.000 người thuộc nhóm được hưởng gói bổ sung từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 24, riêng TP HCM chiếm hơn 23%.

Trước đó, chiều 12/8, Văn phòng Quốc hội công bố nghị quyết của Thường vụ Quốc hội tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết 03/2021. Các cơ quan sẽ chi trả cho người lao động, chậm nhất là ngày 10/9.

Theo thống kê, sau 31/12/2021 – hạn cuối giải ngân gói hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19, còn nhiều người đủ điều kiện hưởng 1,8-3,3 triệu đồng, đã nộp hồ sơ đúng thời hạn, nhưng chưa được nhận tiền, với lý do: kê khai sai thông tin nên không liên lạc được; vì lý do bất khả kháng chưa đến nhận tiền; nguyện vọng đổi hình thức nhận tiền…

Lê Tuyết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *