Bộ trưởng Giao thông Vận tải được giao chỉ định thầu cao tốc Bắc Nam

Theo Nghị quyết số 119 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2021-2025, Chính phủ giao Bộ trưởng Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và người có thẩm quyền thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư áp dụng hình thức chỉ định thầu trong hai năm 2022-2023 với các gói thầu tư vấn, xây lắp; gói thầu di dời hạ tầng kỹ thuật, đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Trình tự, thủ tục chỉ định thầu thực hiện theo quy định đấu thầu.

Riêng gói thầu xây lắp các dự án thành phần, việc chỉ định thầu kèm theo yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 5% giá trị dự toán gói thầu.


Vòng xuyến ra vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn được đặt tại phía bắc sông Hương ở xã Hương Thọ, TP Huế, Thừa Thiên Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Vòng xuyến ra vào cao tốc Cam Lộ – La Sơn được đặt tại phía bắc sông Hương ở xã Hương Thọ, TP Huế, Thừa Thiên Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tham mưu việc bố trí vốn thực hiện dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu; hoặc tham mưu cho Chính phủ tháo gỡ khó khăn liên quan công tác lựa chọn nhà thầu.

Bộ Xây dựng được giao hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho Chính phủ tháo gỡ những vướng mắc liên quan quản lý dự án, chi phí, định mức xây dựng, quản lý chất lượng thi công; kiểm tra các địa phương công bố giá vật liệu xây dựng.

Trước đó tại Nghị quyết số 18, Chính phủ giao Bộ trưởng Giao thông Vận tải và người có thẩm quyền được áp dụng hình thức chỉ định thầu với các gói thầu tư vấn liên quan dự án, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Đối với gói thầu xây lắp các dự án thành phần, Thủ tướng sẽ quyết định chỉ định thầu trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng Giao thông Vận tải và kết quả thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư ngày 11/1, gồm các đoạn Hà Tĩnh – Quảng Trị (267 km), Quảng Ngãi – Nha Trang (353 km) và Cần Thơ – Cà Mau (109 km). Dự án đi qua 12 tỉnh, thành, chia làm 12 dự án độc lập với tổng vốn 146.990 tỷ đồng.

Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành phê duyệt 12 dự án cao tốc Bắc Nam sau 6 tháng nghiên cứu và chuyển sang giai đoạn thực hiện. Các Ban quản lý dự án đã bàn giao cho địa phương hồ sơ, cắm cọc toàn bộ để ra quyết định thu hồi đất.


12 dự án cao tốc Bắc Nam sắp triển khai. Đồ họa:Tiến Thành

12 dự án cao tốc Bắc Nam sắp triển khai. Đồ họa: Tiến Thành

Anh Duy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *